Rzeczpospolita Polska

Ruszyła nowa edycja miejskiego programu wsparcia dla naukowców i przedsiębiorców „Mozart”

mozart_2019


Już po raz ósmy Wrocław zaprasza naukowców i przedsiębiorców do udziału w programie „Mozart”, w ramach którego miasto wspiera przedsiębiorców oraz naukowców w realizacji ich wspólnych projektów.

Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Środki z budżetu Miasta wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Efektem współpracy są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Lokalnie działające przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój, a co za tym idzie na powstanie nowych miejsc pracy. W efekcie to Wrocław i jego mieszkańcy są głównymi beneficjentami zainicjowanego  przez miasto programu.

Zaproszenie kierowane jest do:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę

  • naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych

W ramach VIII edycji programu:

  • dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw; realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny;

  • wsparcie finansowe miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);

  • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście.


TERMIN ZGŁASZANIA CHĘCI UDZIAŁU W PROGRAMIE UPŁYWA 1.07.2019 r.


Więcej informacji