Rzeczpospolita Polska

Szkolenia organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych szkoleń w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz usług ekosystemowych.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy oraz narzędzi do zarządzania zasobami przyrodniczymi w rozwoju regionu. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział.

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów,  firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Najbliższe szkolenia:

  Ocena oddziaływania na środowisko
na obszarach Natura 2000
Szacowanie wartości środowiska
z wykorzystaniem koncepcji usług
ekosystemowych na terenach Natura 2000
1. WAŁBRZYCH x 13 czerwca 2019 r.
2. WROCŁAW 3 czerwca 2019 r. 14 czerwca 2019 r.
3. MILICZ 12 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r.

Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/ w poście dotyczącym czerwcowych szkoleń.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są:
Koordynator merytoryczny prac związanych
z organizacją i realizacją warsztatów:
dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
e-mail:
tel.: 71-320-1851
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Instytut Architektury Krajobrazu
Specjalista ds. rekrutacji i promocji:
mgr Maria Pikor
e-mail:
tel.: 71-320-5108
Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych