Rzeczpospolita Polska

Badania epidemiologiczne

Informuje się, że badania epidemiologiczne od dnia 25 maja 2019 będą przeprowadzane w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Oławskiej 14 we Wrocławiu.

Obowiązuje nowy druk skierowania, który został udostępniony na stronie uczelni w zakładce DRUKI. Skierowanie wystawia jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika – musi być ono podpisane przez osobę kierującą tą jednostką.

Rejestracja telefoniczna na badania w godz. 8:00-14:30 pod numerami:
71 344 93 00
71 344 93 04
71 344 95 53
lub drogą elektroniczną: (przesyłając skan prawidłowo wypełnionego skierowania)

Kierownik Inspektoratu BHP

mgr inż. Urszula Roszyk