Rzeczpospolita Polska

Studencki Program Stypendialnystudencki_program_stypendialny


Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia. O stypendium finansowane ze środków Gminy Wrocław mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę jak również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Chcesz aplikować do programu? Oto szczegóły:

  • Dla doktorantów – możliwość aplikowania do 30.06 – 2000 zł/na miesiąc
  • Dla studentów wyjeżdżających za granicę – możliwość aplikowania do 30.06 (I edycja) i do 30.11 (II edycja) – 500 zł/na miesiąc
  • Dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów – możliwość aplikowania do 30.10 – 1000 zł/na miesiąc

Zgłoś się (internetowy formularz zgłoszeniowy): http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

Serdecznie zapraszamy!