Rzeczpospolita Polska

Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej


urzad_patentowy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych.


Termin składania prac: 16 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 listopada 2019 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Więcej informacji na stronie