Rzeczpospolita Polska

Konkurs o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Nagroda może zostać przyznana za:

•    wyróżniającą się rozprawę doktorską,

•    wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz

•    osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Wnioski wymagają:

1.    Opinii Senackiej Komisji Kadry Naukowej.

2.    Uzasadnienia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Termin składania wniosków do Działu Nauki upływa 14 czerwca br.


Udokumentowane wnioski w wersji papierowej oraz w formie zeskanowanej należy dostarczyć do Działu Nauki oraz przesłać na adres

Szczegółowe informację znajdują się na stronie.