Rzeczpospolita Polska

AgroBioTop – konkurs dla młodych naukowców


agrobiotop_1170x600_1

Celem konkursu AgroBioTop jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

W konkursie mogą wziąć udał doktoranci i uczeni ze stopniem doktora. Kandydatury można zgłaszać od 22 maja do 10 września 2019 r., zaś ogłoszenie laureata nastąpi 12 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Nagroda wynosi 5 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres prof. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl.

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, sekretarz nagrody: tel. 22 854 16 21.