Rzeczpospolita Polska

Stypendium Dekaban na rok 2020 dla młodych pracowników naukowych

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2020 r.

W roku 2020 są oferowane 4 stypendia dla młodych naukowców, posiadających stopień naukowy doktora i którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku (poniżej 40 roku życia) na pobyt w terminach:

  • styczeń - maj 2020
  • lipiec - listopad 2020.

Finansowanie:

wsparcie dla stypendysty: $2100 CDNmiesięcznie:

w tym:

  • $905.50 CDN to koszty wynajmu apartamentu (mieszkanie współdzielone przez dwóch stypendystów
  • ok. $100 CDN ubezpieczenie
  • ok. 1094 $ CDN/month net ($5 472 CDN/5 m-cy) koszty utrzymania, stypendium na potrzeby beneficjenta

Dodatkowo, UBC uruchamia 1 grant na wizytę profesorską (senior faculty member: associate/ full professor) w celu odbycia 10-14 dniowej wizyty w UBC (czerwiec lub grudzień 2020) jak również 1 grant na przyjazd profesora UBC do jednej z polskich uczelni. Grant pokrywa koszty podróży oraz koszty utrzymania podczas pobytu,. Wizyta może dotyczyć działalności dydaktycznej, konsultacji, jednakże preferowane będą aplikacje związane z działalnością badawczą.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 lipca 2019, Dział Współpracy z Zagranicą, pok. 105, I piętro, tel. 713205103.

W załączeniu: wzór formularza, zakres problematyki badawczej oraz imienny wykaz pracowników Uniwersytetu w Kanadzie, którzy będą opiekunami polskich stażystów.

dokument Word 2007 Zakres problematyki badawczej z wykazem pracowników dokument Word 2007, 100.88 KB
2019-07-01 13:24
dokument Word Formularz zgłoszeniowy dokument Word, 76.50 KB
2019-07-01 13:24