Rzeczpospolita Polska

Szkolenie „HR Excellence in Research - wyróżnienie Unii Europejskiej. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Ocena poziomu trudności na każdym z etapów”

pwr_rpkwroc

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych ubieganiem się dla swojej instytucji o nadanie prestiżowego logo HR Excellence in Research oraz do przedstawicieli podmiotów dążących do utrzymania wyróżnienia.

Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Instytucje, które starają się o uzyskanie znaku HR powinny wiedzieć, że jest to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE.

Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

Rejestracja online

plik PDF Program szkolenia plik PDF, 310.66 KB
2019-07-04 10:04