Rzeczpospolita Polska

Rok 2020

Projekt Green Inclusion – warsztaty

2020-07-17

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle rozpoczyna projekt Green Inclusion, którego pierwszym elementem będzie krótki warsztat, gdzie dowiedzieć będzie się można m.in. jak projektować ogrody w miastach i czym są ogrody społeczne.

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

2020-07-10
Od 13 do 22 lipca 2020 r. na indywidualnych kontach studentów w systemie USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych.

Oceń swoje studia – elektroniczna ankieta absolwenta UPWr

2020-07-10
W celu utrzymania wysokiego standardu zajęć dydaktycznych po raz pierwszy na UPWr przeprowadzona zostanie elektroniczna ankieta absolwentów.

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe

2020-07-09
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów i zasadami rekrutacji. Nie warto zwlekać z rejestracją, gdyż o kwalifikacji na większość kierunków decyduje kolejność zgłoszeń.

Środki na współpracę z niemieckimi naukowcami

2020-07-02
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Spotkanie online studentów z rektorem

2020-05-25
W środę, 27 maja o godz. 11:00 na uczelnianym koncie na YouTube odbędzie się spotkanie rektora, prof. Tadeusza Trziszki ze studentami, dotyczące przywrócenia niektórych zajęć i powrotu studentów na uczelnię.

Szkolenia on-line dla pracowników UPWr

2020-03-30
Zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr do udziału w szkoleniach on-line w zakresie rozwiązań ułatwiających przygotowanie i prowadzenie wysokiej jakości dydaktyki w formule zdalnej.

Przyznawanie miejsc w domach studenckich UPWr na rok akademicki 2020/2021

2020-04-24

W nawiązaniu do „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” (Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2019 r.), ze względu na wyjątkową sytuację związaną ze stanem epidemicznym na terenie całego kraju, ustala się system składania podań o przyznanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.