Rzeczpospolita Polska

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

zapisy_na_przedmioty_ogolnouczelniane_01

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul, natomiast na przedmioty na kierunku weterynaria odbywają się drogą elektroniczną w USOSweb.

Zapisy rozpoczynają się 25 lutego 2020 r. i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 96/2019 w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2019/2020.


Terminarz zapisów na semestr letni 2019/2020:

Zapisy na zajęcia dla kierunku weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz English Division):

 • przedmioty obligatoryjne i ogólnouczelniane:
  25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59
  termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00

 • przedmioty fakultatywne:
  9 III od godziny 8:00 do 11 III 2020 r. do godziny 15:00

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków:

 • studia stacjonarne:
  25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59
  termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00

  Uwaga: Terminy dotyczą również studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego.

 • studia niestacjonarne:
  6 III od godziny 8:00 do 8 III 2020 r. do godziny 23:59
  termin dodatkowy: 20 III od godziny 8:00 do 21 III 2020 r. do godziny 15:00

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach. Należy dokonać zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Jak się zapisać?

Instrukcja szczegółowaOferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:

 • języki obce

 • zajęcia WF

 • przedmioty humanistyczno-społecze

  Uwaga
  : przedmiot Rola folkloru w kulturze narodu - przed zapisaniem się na zajęcia, w celu uzyskania informacji o warunkach uczestniczenia w zajęciach, konieczna jest obecność na spotkaniu organizacyjnym w D.S. Talizman, ul. Grunwaldzka 63 w dn. 24 lutego od godz. 19:00 do 19:30.


Zapisy na przedmioty Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje odbywają się według odrębnego harmonogramu.