Rzeczpospolita Polska

Oceń swoje studia – elektroniczna ankieta absolwenta UPWr

ankieta_absolwencka


W celu utrzymania wysokiego standardu zajęć dydaktycznych po raz pierwszy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przeprowadzona zostanie elektroniczna ankieta absolwentów, którzy niedawno skończyli naukę.

Ankietyzacja to jedna z niewielu okazji, by absolwent mógł ocenić kierunek studiów, program nauczania, organizację i warunki realizacji procesu dydaktycznego oraz osiągnięte efekty kształcenia. Prosimy o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by oferta edukacyjna uczelni odpowiadała na potrzeby kandydatów na studia, studentów oraz rynku pracy.

Wyniki ankiety posłużą do modyfikowania programów studiów oraz poprawy jakości kształcenia. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne.

Badamy opinię absolwentów trzech wydziałów:

  • Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

  • Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

  • Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Link do ankiety absolwenta został wysłany na studenckie konta pocztowe w systemie uczelnianej poczty elektronicznej.

Zapraszamy do podzielenia się swoja opinią na temat studiowania na UPWr. Przypominamy, że ankieta absolwenta jest anonimowa i będziemy wdzięczni za każdy głos, który będziemy mogli wykorzystać w celu doskonalenia jakości kształcenia na UPWr.

Państwa głos ma znaczenie, zmieniajcie razem z nami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na lepsze!