Rzeczpospolita Polska

Solidarni z Białorusią

Wrocław, 19.08.2020 r.,

My, niżej podpisani rektorzy elekci uczelni wyższych Wrocławia, w obliczu bezprecedensowych niepokojów dotykających społeczeństwo Białorusi, w tym środowisko naukowe oraz naszych studentów i ich rodziny, wyrażamy naszą pełną z nimi solidarność.

Do studentów zwracamy się z zapewnieniem naszego wsparcia dla ich ambicji edukacyjnych realizowanych w ramach wrocławskich uczelni. Wszystkich, którzy potrzebują rozwiązania konkretnych problemów prosimy o kontakt z odpowiednimi działami administracji uczelnianej.

Drodzy studenci, żadne konflikty natury politycznej nie powinny wpływać na Wasz rozwój intelektualny i doskonalenie kompetencji społecznych. Dzięki nim będziecie mogli wspierać i udoskonalać wolną, demokratyczną wspólnotę mieszkańców Białorusi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Wam w tym pomóc.

Liczcie na nas!

Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krystian Kiełb
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Politechnika Wrocławska