Rzeczpospolita Polska

Organizacja zajęć dydaktycznych od października 2020 r.

21 sierpnia 2020 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

od października 2020 r. zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbywać się będą w formie hybrydowej. Wykłady na wszystkich wydziałach prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej, pozostałe zajęcia – w zależności od specyfiki przedmiotu i możliwości organizacyjnych – zdalnie lub na uczelni. Ostateczne decyzje podejmują dziekani. Na wydziałach trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych planów zajęć z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku,

Rektor UPWr prof. Tadeusz Trziszka Rektor elekt prof. Jarosław Bosy