Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Stypendium Rektora - lista osób, którym przyznano stypendium

Lista osób, którym zostało przyznane stypendium Rektora

Rekrutacja na studia do krajów Ameryki Łacińskiej – Erasmus Mundus MAYA-NET

2016-10-12
Rozpoczęła się rekrutacja na roczne wyjazdy II stopnia do krajów Ameryki Łacińskiej na rok akademicki 2017/18.

Nabór na studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Nabór na studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Zajęcia sportowe dla pracowników

Oferta zajęć dla pracowników UPWr na semestr zimowy 2016/2017