Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu sygnatariuszem „Paktu dla Horyzontu 2020”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu sygnatariuszem „Paktu dla Horyzontu 2020”

Praxis – konkurs na zagraniczne staże od FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje program staży w firmach zagranicznych pod nazwą Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji

2014-03-28
Do 21 kwietnia 2014 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)

Rejestracja ekspertów - Horyzont 2020

Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Otwartym

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/14 w Uniwersytecie Otwartym odbędzie się 17 października 2013 roku o godz. 15.00 w sali Auditorium Zootechnicum.

Ruszył konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

2013-09-23

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ogłosiła kolejny konkurs na jednostki flagowe polskiej nauki. Międzynarodowe grono ekspertów wyłoni Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące w dziedzinach nauk biologicznych, o Ziemi, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Kolejna edycja programu edukacyjnego Climate-KIC

Climate-KIC uruchamia kolejny program edukacyjny, o którym informacje znajdą Państwo poniżej, jak również w załączniku.

Konkurs prac magisterskich - VII edycja

Już po raz siódmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne - o łącznej wartości ok. 50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 18.10.2013.