Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

2019-06-05
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Zaproszenie na XIV spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”

2019-06-04

Mamy przyjemność zaprosić na kolejne XIV. spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”, które odbędzie się 14.06.2019 r. (piątek), od godz. 13:00, w sali konferencyjnej w bud. Sigma (parter).

Ideą cyklu spotkań jest poznanie firm ulokowanych na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, wymiana doświadczeń i informacji oraz poszukiwanie możliwości wzajemnej współpracy.

Nabór wniosków w Programie im. Bekkera

2019-05-29

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Badania epidemiologiczne

2019-05-23
Informuje się, że badania epidemiologiczne od dnia 25 maja 2019 będą przeprowadzane w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Oławskiej 14 we Wrocławiu.

Rekrutacja na Uniwersytet Dzieci

2019-05-24
Uniwersytet Dzieci rozpoczął rekrutację! Działa aż w 5 miastach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie i Krakowie. Przed nim już 13 rok inspirujących zajęć dla dzieci w wieku 6-16 lat.

Odkryj możliwości nowego portalu Horyzont 2020

2019-05-22
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zainteresowanych zapoznaniem się z działaniem nowego serwisu Komisji Europejskiej - Funding & Tender Opportunites.

Ustawa 2.0 – spotkanie informacyjne – godziny rektorskie

2019-05-17

Rektor zaprasza na spotkanie informacyjne omawiające stan dostosowania UPWr do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.