Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2019-02-08
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

Program stypendialny dla Polonii

2019-02-12

Program stypendialny dla Polonii skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

  • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny,
  • w przypadku studiów II stopnia - maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia.

Cennik opłat za krótkotrwały wynajem pomieszczeń uczelni

2019-02-01
Cennik opłat za krótkotrwały wynajem sal dydaktycznych i konferencyjnych oraz innych pomieszczeń uczelni przez jednostki zewnętrzne na cele komercyjne i niekomercyjne, obowiązujący od 1 lutego 2019 roku.

Program Wymiany Młodych Rolników Polska–Teksas 2019

2019-01-29
Pięciotygodniowy Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 to program dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Realizowany jest w Polsce i w Stanach
Zjednoczonych.

Nowy wykaz wydawnictw MNiSW


Większość pozycji w nowym wykazie wydawnictw MNiSW to wydawnictwa polskie. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Nabór kandydatów do zespołu ekspertów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

2019-01-21
Trwa nabór kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Zgłoszenia można składać do 29 marca 2019 roku.

Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 – spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

2019-01-17
W dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w sali II W na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów Medycyny Weterynaryjnej dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2019/2020.

Szkolenie "Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020"

2019-01-16

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.