Rzeczpospolita Polska

Rok 2020

Otwarty Piknik Ogrodów Społecznych – 6 września, Wyspa Tamka

2020-08-25

Zapraszamy na Otwarty Piknik Ogrodów Społecznych na Wyspie Tamka.

Oceń swoje studia – elektroniczna ankieta absolwenta UPWr

2020-07-10
W celu utrzymania wysokiego standardu zajęć dydaktycznych po raz pierwszy na UPWr przeprowadzona zostanie elektroniczna ankieta absolwentów.

Stypendia Pomostowe na I rok studiów dla na maturzystów

2020-08-12
Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Około 600 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online o stypendia do 14 września.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

2020-08-12
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"

2020-08-10

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Środki na współpracę z niemieckimi naukowcami

2020-07-02
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Przyznawanie miejsc w domach studenckich UPWr na rok akademicki 2020/2021

2020-04-24

W nawiązaniu do „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” (Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2019 r.), ze względu na wyjątkową sytuację związaną ze stanem epidemicznym na terenie całego kraju, ustala się system składania podań o przyznanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.