Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Zaproszenie na XX Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku"

2019-04-12
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza na koncert będący formą podziękowania dla darczyńców i sponsorów akcji Pomóż Dziecku.

Warsztaty specjalistyczne organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000"

2019-04-26
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych

Oferta krótko i długoterminowych staży post-doc w Belgii

2019-04-12
Oferta krótko i długoterminowych staży post-doc w Belgii na zaproszenie regionu Walonia-Bruksela.

Zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg

2019-04-09

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 7 kwietnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2019-04-09
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

Zaproszenie na wykład „Innowacje w rolnictwie”

2019-04-04
Biuro ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką i Agro Ambasadorów firmy BASF na UPWr serdecznie zapraszają wszystkich studentów, doktorantów i pracowników na wykład INNOWACJE W ROLNICTWIE. 

Konkurs dla Studenckich Kół Naukowych na finansowanie realizacji projektów badawczych

2019-03-27
Rusza konkurs na finansowanie realizacji projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

Światowy Dzień Wody 2019

2019-03-19
Po raz piąty zapraszamy na obchody Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2019-03-18
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.