Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

DNI OTWARTE Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2019-02-27
Szanowni Kandydaci! W tym roku po raz kolejny chcemy spotkać się z Wami na Dniach Otwartych.
Rezerwujcie już termin 14-15 marca.

Zaproszenie na warsztaty specjalistyczne organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000"

2019-03-13

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów, firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

„Gadżet UPWr!” – konkurs na slogan promujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2019-03-12
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na slogan promujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Santander Universidades - wakacyjne programy stypendialne

2019-03-07

Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

2019-02-03

Zaproszenie na spotkanie „O wynalazkach po sąsiedzku”

2019-03-08

Mamy przyjemność zaprosić na spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”, które odbędzie się 15.03.2019 r. (piątek), od godz. 13:00, w sali konferencyjnej w bud. Sigma (parter) Wrocławskiego Parku Technologicznego. W spotkaniu mogą uczestniczyć wszyscy mający ochotę poznać bliżej działalność Parku oraz specyfikę działalności rezydujących w Parku firm.

OCHRONA ROŚLIN – otwarty wykład dla działkowców, ogrodników i miłośników roślin

2019-03-06
Zapraszamy na wykład otwarty organizowany z myślą o działkowcach, ogrodnikach i miłośnikach roślin.

EIT Food poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych

2019-03-06

EIT Food poszukuje niezależnych ekspertów o wysokim poziomie doświadczenia zawodowego w jednym z czterech obszarów funkcjonalnych: edukacji, innowacji, tworzenia przedsiębiorstw i komunikacji.

Konkurs na dyrektora Szkoły Doktorskiej na UPWr

2019-03-05

Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

2019-02-27
Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników naukowych na „Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)”