Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Stypendium Fundacji Państwa A.i S. Dekaban na rok 2018

2017-08-08
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

2017-09-01
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Rekrutacja na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku

2017-09-06
Zapraszamy na Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów w Górach Stołowych

2017-07-21
Marsz pamięci w 20 lecie śmierci studentów: Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi. Marsz odbędzie się dnia 17.08.2017 roku (czwartek) w Górach Stołowych.

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2017

2017-08-03
Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

ERC: Harmonogram naboru wniosków 2017/2018

2017-08-01

Domy studenckie dostępne w czasie wakacji

2017-07-07
Dział Spraw Studenckich informuje, że w czasie wakacji można korzystać z zakwaterowania w domach studenckich uczelni.

Targi ogrodnicze spoga+gafa 2017 w Kolonii

2017-06-05
W terminie 3-5 września w Kolonii odbędą się międzynarodowe targi ogrodnicze spoga+gafa 2017.

Zdobądź stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów!

2017-07-11
3 lipca ruszył nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów.