Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Nabór na sześciosemestralne specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów

2019-01-07

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w porozumieniu z Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na sześciosemestralne specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku

2019-01-07

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku

2019-01-07

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki.

Harmonogram konkursów NCN w 2019 r.

2019-01-03
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2019.

Nabór zgłoszeń do nagrody im. Artura Rojszczaka

2019-01-03
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyznawana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prima aprilis

2019-04-01

Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób – konsultacje

2018-12-12
W ślad za informacją otrzymaną z sekretariatu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uprzejmie informujemy, że w w dniu 5. grudnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach POWER, rozpoczęło konsultacje społeczne dokumentu pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018-2019

2018-12-06

Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018-2019