Rzeczpospolita Polska

Poradnia Rozwoju Osobistego


Poradnia Rozwoju Osobistego
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pokój nr 408
pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
e-mail:

logotyp_poradnia_rozwoju_osobistego

Poradnia Rozwoju Osobistego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów na profesjonalne wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia – na uczelni, w rodzinie, w relacjach z rówieśnikami, a także w problemach osobistych. Zespół poradni tworzą doświadczeni psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci którzy zajmują się:
  • pomocą psychologiczną i pedagogiczną dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, nie radzą sobie ze stresem, przeżywają kryzysy, zmagają się z rozmaitymi problemami natury psychologicznej;
  • poradnictwem osobistym dla osób, które chcą świadomie kształtować własną ścieżkę edukacyjną i życiową;
  • wsparciem psychologicznym i pedagogicznym dla osób chcących rozwijać własną osobowość i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi;
  • pomocą w rozwoju i doskonaleniu kompetencji osobistych i społecznych;
  • wsparciem w zakresie nowych metod i technik uczenia się.