Rzeczpospolita Polska

Poradnia Rozwoju Osobistego
W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje psychologiczne online lub w formie rozmowy telefonicznej będą możliwe w poniedziałki, wtorki i czwartki po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową. Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie uczelni.

Poradnia Rozwoju Osobistego
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pokój 410
pl. Grunwaldzki 24a, 50-366 Wrocław
e-mail:

logotyp_poradnia_rozwoju_osobistego

Poradnia Rozwoju Osobistego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów na profesjonalne wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia – na uczelni, w rodzinie, w relacjach z rówieśnikami, a także w problemach osobistych. Zespół poradni tworzą doświadczeni psychologowie, pedagodzy i psychoterapeuci którzy zajmują się:
  • pomocą psychologiczną i pedagogiczną dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, nie radzą sobie ze stresem, przeżywają kryzysy, zmagają się z rozmaitymi problemami natury psychologicznej;
  • poradnictwem osobistym dla osób, które chcą świadomie kształtować własną ścieżkę edukacyjną i życiową;
  • wsparciem psychologicznym i pedagogicznym dla osób chcących rozwijać własną osobowość i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi;
  • pomocą w rozwoju i doskonaleniu kompetencji osobistych i społecznych;
  • wsparciem w zakresie nowych metod i technik uczenia się.
fundusze_europejskie

W związku z udziałem Poradni Rozwoju Osobistego w projekcie „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich”, nr umowy POWR.03.05.00-00-A053/19-00, liczba godzin konsultacji dla studentów zostaje zwiększona. Dzięki funduszom z tego projektu istnieje obecnie też możliwość korzystania z pomocy i wsparcia przez pracowników naszej uczelni.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.Dyżur otwarty: poniedziałki i czwartki od godz.12:00 do godz.13:00.
W tym czasie każdy może się zgłosić, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie.


plik PDF Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów korzystających z usług Poradni Rozwoju Osobistego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu plik PDF, 94.87 KB
2019-11-22 06:08