Rzeczpospolita Polska

MultiSport


multisport_rejestracja2 multisport_logowanie2


Dostępne rodzaje kart MULTISPORT

   multisport_classic  multisport_multiactive
 
Karta MultiSport Plus


możliwość kilkukrotnego korzystania każdego dnia, dostęp do blisko 4000 obiektów i 25 dyscyplin
  Karta MultiSport Classic

umożliwia 1 wejście dziennie, dostęp do blisko 2000 obiektów, prawie 25 dyscyplin

 Karta MultiActive

korzystanie zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, maksymalnie raz dziennie, dostęp do ponad 1700 obiektów i ponad 20 dyscyplin

  • Pracownik Plus A – Pracownik otrzymujący dofinansowanie z ZFŚS; Emeryt; Rencista; Doktorant
  • Pracownik Plus B – Pracownik nie otrzymujący dofinansowania z ZFŚS
  • Pracownik Classic A - Pracownik otrzymujący dofinansowanie z ZFŚS; Emeryt; Rencista; Doktorant
  • Pracownik Classic B - Pracownik nie otrzymujący dofinansowania z ZFŚ
  • Pracownik Active 8 A - Pracownik otrzymujący dofinansowanie z ZFŚS; Emeryt; Rencista; Doktorant
  • Pracownik Active 8 B - Pracownik nie otrzymujący dofinansowania z ZFŚS
  • Pracownik Active 5 A - Pracownik otrzymujący dofinansowanie z ZFŚS; Emeryt; Rencista; Doktorant
  • Pracownik Active 5 B - Pracownik nie otrzymujący dofinansowania z ZFŚS


Kontakt w sprawie kart MULTISPORT
Informacje o kartach MULTISPORT


Ogólna informacja o programie MULTISPORT

Oferta dla Uniwersytetu Przyrodniczego

Regulamin korzystania z kart w ramach programu MULTISPORT

Lista dostępnych obiektów


Deklaracja przystąpieniu do programu MULTISPORT

Instrukcja – zamówienia i płatności za karty MULTISPORT