Rzeczpospolita Polska

Konkurs na dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Konkurs na dyrektora Szkoły Doktorskiej
w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Obowiązki:

 • organizacja i nadzór procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Wymagania:

 1. osoba, która nie ukończyła 67 roku życia w momencie aplikowania;
 2. brała udział, w co najmniej dwóch zakończonych przewodach doktorskich jako promotor;
 3. odbyła co najmniej 6-miesięczny staż zagraniczny w renomowanych ośrodkach naukowych;
 4. kierowała co najmniej jednym projektem badawczym w ostatnich 5-latach finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN,NCBiR, FNP) lub międzynarodowym projektem badawczym;
 5. posiada znaczący dorobek naukowy (minimum 10 publikacji z listy JCR z ostatnich 5-ciu lat);
 6. wykazuje zaangażowanie w działalność organizacyjną;
 7. wykazuje znajomość przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – z dnia 20 lipca 2018 r.;
 8. posiada wysoką kulturę osobistą.

Wymagane dokumenty:

 • CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • Udokumentowane „wymagania” o których mowa w punkcie 2-6.

Oferujemy:

Powołanie na dyrektora – pierwsza kadencja trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023 r. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 marca 2019 r. o godzinie 12.00.

Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia z dopiskiem „Dyrektor Szkoły Doktorskiej” prosimy kierować w formie papierowej lub formie elektronicznej w 1 pliku PDF na adres e-mail: lub Dział Nauki pok.148, gmach główny I p. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranym kandydatem/tką oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.