Rzeczpospolita Polska

Wzory druków

Kwestura

dokument Word 2007 Kalkulacja kosztów dokument Word 2007, 15.40 KB
2020-06-02 16:20
plik tekstowy Wzór oświadczenia o użytkowanie samochodu – ryczałt plik tekstowy, 66.46 KB
2020-06-02 16:20


Wzory rachunków do umów zlecenie i o dzieło zawartych po 29 września 2017 roku

dokument Word 2007 Umowa zlecenie dokument Word 2007, 25.92 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Rachunek do umowy zlecenia wraz z załącznikiem do rachunku dokument Word 2007, 18.71 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Umowa o dzieło (z prawami autorskimi) dokument Word 2007, 24.24 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Rachunek do umowy o dzieło z prawami autorskimi dokument Word 2007, 18.35 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Umowa o dzieło (bez praw autorskich) dokument Word 2007, 24.47 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Rachunek do umowy o dzieło bez praw autorskich dokument Word 2007, 19.93 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Umowa wydawnicza dokument Word 2007, 461.22 KB
2020-06-02 16:23
dokument Word 2007 Rachunek do umowy wydawniczej dokument Word 2007, 18.21 KB
2020-06-02 16:23
arkusz Excel 2007 Kody jednostek organizacyjnych arkusz Excel 2007, 15.59 KB
2020-06-02 16:10
arkusz Excel 2007 Symbole jednostek organizacyjnych arkusz Excel 2007, 25.02 KB
2020-06-02 16:10


Dział Kadr i Płac

dokument Word 2007 Wzór listy obecności dokument Word 2007, 36.70 KB
2020-06-02 16:12
dokument Word Wzór wniosku o wydanie legitymacji pracowniczej dokument Word, 26.50 KB
2020-06-02 16:13
dokument Word Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji pracowniczej dokument Word, 21.50 KB
2020-06-02 16:14
plik tekstowy Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia plik tekstowy, 15.81 KB
2020-06-02 16:13
plik tekstowy wzór wniosku o nadanie odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 14.77 KB
2020-06-02 16:12
plik tekstowy Wzór wniosku o nadanie medalu "Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu" plik tekstowy, 15.08 KB
2020-06-02 16:12
plik tekstowy Wzór wniosku o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej plik tekstowy, 14.96 KB
2020-06-02 16:13
plik PDF Oświadczenie wymagane do zgłoszenia w ZUS przy zawieraniu umowy zlecenia plik PDF, 34.87 KB
2020-06-02 16:12


Druki dotyczące ochrony danych osobowych

dokument Word 2007 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dokument Word 2007, 24.63 KB
2020-06-02 16:05
dokument Word 2007 Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dokument Word 2007, 22.50 KB
2020-06-02 16:05
dokument Word 2007 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dokument Word 2007, 21.84 KB
2020-06-02 16:05


Zespół ds. Likwidacji

dokument Word Wniosek o wycofanie zbędnych składników rzeczowych dokument Word, 29.50 KB
2020-06-02 16:25
dokument Word Protokół likwidacji wyposażenia dokument Word, 43.00 KB
2020-06-02 16:25


Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

Skład komisji przetargowej

Pismo przewodnie do przetargu

Protokół przekazania - przyjęcia

Tabela z parametrami

Tabela z parametrami na meble

Wartość szacunkowa

Wniosek

Protokół z wyboru


Sekcja Pomocy Dydaktycznych

Zamówienie na wykonanie materiałów naukowo-dydaktycznych

Karta zgłoszeniowa awarii

Karta kontroli sprzętu audiowizualnego


Inwentaryzacja

dokument Word Rewers dla wypożyczającego dokument Word, 31.00 KB
2020-06-02 16:11


Dział Transportu

dokument Word 2007 Zapotrzebowanie na pojazd dokument Word 2007, 11.83 KB
2020-06-02 16:22


Archiwum

dokument Word 2007 Karta udostępnienia akt dokument Word 2007, 13.10 KB
2020-06-24 11:43
dokument Word 2007 Spis spraw dokument Word 2007, 15.25 KB
2020-06-24 11:43
dokument Word 2007 Spis zdawczo-odbiorczy akt dokument Word 2007, 12.85 KB
2020-06-24 11:43
dokument Word 2007 Spis zdawczo odbiorczy-informatycznych nośników danych dokument Word 2007, 13.13 KB
2020-06-24 11:43
dokument Word 2007 Wniosek o udostępnianie prac dyplomowych dokument Word 2007, 12.30 KB
2020-06-24 11:43
dokument Word Przykładowe opisy teczek dokument Word, 46.50 KB
2020-06-24 11:43


Druki BHP

dokument Word Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne dokument Word, 26.00 KB
2020-06-02 16:01
dokument Word Wzór skierowania na badania profilaktyczne dokument Word, 64.50 KB
2020-06-02 16:01
plik PDF Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 plik PDF, 154.11 KB
2020-06-02 16:01
plik PDF Zawiadomienie o wypadku przy pracy plik PDF, 106.42 KB
2020-06-02 16:01
plik PDF Zawiadamienie o wypadku w drodze do pracy/z pracy plik PDF, 90.56 KB
2020-06-02 16:01
plik PDF Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla nauczyciela akademickiego plik PDF, 325.43 KB
2020-06-19 16:49
plik PDF Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi plik PDF, 325.43 KB
2020-06-19 16:49


Inne

dokument Word Wzór zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego dokument Word, 40.50 KB
2020-06-02 16:10