Rzeczpospolita Polska

Projekty partnerskie


 

Projekty, w których Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczy jako partner

 

Tytuł projektu i rodzaj funduszu Okres trwania projektu Wysokość dofinansowania dla uczelni (zł)
Wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej na terenie Dolnego Śląska
w ramach SPO ROL 1.3 – lider projektu: DODR we Wrocławiu
1.05.2005 – 15.03.2006
Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
w ramach EFS, ZPORR, Działanie 2.6 – lider projektu: WCTT – Politechnika Wrocławska
31.05.2005 – 31.03.2008 92 100
Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej
w ramach EQUAL dla Polski 2004-2006 – lider projektu: Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (Wrocław)
30.06.2005 – 31.12.2008 200 000
Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych
w ramach EFS, ZPORR, Działanie 2.6 – lider projektu: DCZT – Politechnika Wrocławska
1.10.2005 – 30.06.2007