Rzeczpospolita Polska

Kontakt

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 140
50-369 Wrocław

Prorektor ds. rozwoju uczelni

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
tel. 71 320 5108
e-mail:

mgr Maria Pikor
tel. 71 320 5108
e-mail:


Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
50-369 Wrocław
Strona www

Dyrektor

mgr inż. Bartłomiej Wojdyło
tel. 71 320 1027
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk
tel. 71 320 1028
e-mail:

dr inż. Przemysław Tymków – kierownik projektu
e-mail:

mgr Anna Brzozowska
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Sylwia Grudkowska
tel. 71 320 1061
e-mail:

mgr Barbara Kalinowska
tel. 71 320 1028
e-mail:

mgr Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz
tel. 71 320 1028
e-mail:

mgr Adrianna Szostak
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Dotora Chorążyk
tel. 71 320 7717
e-mail:

mgr inż. Eulalia Gołecka-Puchała
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Wioletta Kaczmarek
tel. 71 320 1077
e-mail:


Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 2, 102

50-369 Wrocław

fax: 71 320 1027


Dyrektor

mgr inż. Bartłomiej Wojdyło, pok. 2
tel. 71 320 1028

e-mail:


Zastępca Dyrektora

mgr Ewa Ściwiarska - Lenarczyk, pok. 2
tel. 71 320 1028
e-mail:mgr Katarzyna Maciejczyk - Jaśkiewicz, pok. 2
tel. 71 320 1028
e-mail:


mgr Anna Brzozowska, pok. 2
tel. 71 320 1028
e-mail:


mgr Adrianna Szostak, pok. 2
tel. 71 320 1028
e-mail:


mgr inż. Sylwia Grudkowska pok. 140
tel. 71 320 5108

e-mail:


mgr inż. Eulalia Gołecka-Puchała
tel. tel. 71 320 1028
e-mail:


mgr Barbara Kalinowska (urlop wychowawczy)
tel. 71 320 1028

e-mail:


Obsługa EOD oraz TETA Projekty

ul. C. K. Norwida 25, pok. 140
50-369 Wrocław

fax: 71 320 5137


mgr Maria Pikor

tel. 71 320 5108

e-mail:Samodzielne Stanowisko ds. Monitoringu i Ewaluacji

ul. M. Skłodowskiej - Curie 42, pok. 102

50-369 Wrocław

fax. 71 320 1027


mgr Dagmara Kaleta
tel. 71 320 1061

e-mail: