Rzeczpospolita Polska

Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy

ul. Norwida 25 (gmach główny, 1. piętro, pokój 145)
50-375 Wrocław


Dyrektor

dr Magdalena Ornatowska
tel. 71 320 5243
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Dominika Mańkowska
tel. 71 320 5243
e-mail:

 

Koodrynator ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi
mgr inż. Izabella Łatak
tel. 71 320 5243
e-mail:

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Monika Wojciechowicz-Walczak
tel. 71 320 5243
e-mail:

Administrator projektu
mgr inż. Anna Capik
tel. 71 320 5243
e-mail:

Administrator projektu
mgr Kateryna Choronżuk
e-mail:

Administrator projektu
mgr Dorota Niedziółka
e-mail:

Referent ds. promocji projektu
Bartosz Hoppe
e-mail: