Rzeczpospolita Polska

Dostawy

 1. R0AP0000.271.4.2019
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. R0AP0000.271.104.2018
  Dostawa cytometru przepływowego
 3. R0AP0000.271.101.2018
  Dostawa zestawu do odparowywania, zatężania i spopielania próbek
 4. R0AP0000.271.100.2018
  Dostawa systemu liofilizacyjnego
 5. R0AP0000.271.99.2018
  Dostawa mineralizatora mikrofalowego
 6. R0AP0000.271.103.2018
  Dostawa odczynników oraz materiałów i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach" z podziałem na Części: Część I – Odczynniki do biologii molekularnej Część II – Odczynniki i materiały do biologii molekularnej Część III – Odczynniki do badań krwi, biochemia, poziomy przeciwciał Część IV – Chemia, sole, kwasy Część V – Odczynniki do posiewów mikrobiologicznych Część VI – Przeciwciała monoklonalne, immunohistochemia Część VII – Odczynniki histologiczne, alkohole Część VIII – Odczynniki histologiczne Część IX – Plastikowe wyroby laboratoryjne Część X – Szklane wyroby laboratoryjne, materiały i sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach Część XI – Urządzenia pomiarowe (wagi) Część XII – Aparat do elektroforezy Część XIII – Probiotyki Dla Projektu realizowanego w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków EFRROW.
 7. R0AP0000.271.93.2018
  DOSTAWA DLA JEDNOSTEK WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ: 1.Część nr 1 – drobnego sprzętu medycznego, 2.Część nr 2 – materiałów opatrunkowych; 3.Część nr 3 – środków do dezynfekcji
 8. R0AP0000.271.98.2018
  Dostawa projektora i sterownika AV do sali 14 Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
 9. R0AP0000.271.94.2018
  Dostawa z montażem poszczególnych elementów systemu nagłaśniającego halę wielofunkcyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 10. R0AP0000.271.92.2018
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 11. R0AP0000.271.75.2018
  Dostawa aparatu USG stacjonarnego, klasy premium wraz z zestawem głowic dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 12. R0AP0000.271.81.2018
  Dostawa mikroskopu odwróconego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 13. R0AP0000.271.78.2018
  Dostawa 10 szt. mikroskopów dydaktycznych dla Katedry Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
 14. R0AP0000.271.87.2018
  Dostawa i montaż 4 szt. projektorów dla Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 15. R0AP0000.271.86.2018
  Dostawa i montaż projektora do Sali 454 CND dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 16. R0AP0000.271.89.2018
  Dostawa mikroskopu dla Zakładu Hodowli Drobiu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2012-12-12 10:56