Rzeczpospolita Polska

Dostawy

 1. R0AP0000.271.73.2019
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz produktów pozapaliwowych na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 Części
 2. R0AP0000.271.66.2019
  Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dwóch częściach Część 1 - Pipety i mikropipety, Część 2 - Bibuły i sączki
 3. R0AP0000.271.69.2019
  Dostawa kompletnego wyposażenia anestezjologicznego sali operacyjnej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 4. R0AP0000.271.71.2019
  Sukcesywna dostawa leków i środków leczniczych weterynaryjnych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego
 5. R0AP0000.271.65.2019
  Dostawa artykułów gospodarczych do utrzymania czystości
 6. R0AP0000.271.59.2019
  Dostawa suszarki próżniowej
 7. R0AP0000.271.60.2019
  Dostawa z montażem urządzeń audiowizualnych w zestawach
 8. R0AP0000.271.51.2019
  Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy – tusze i tonery oryginalne
 9. R0AP0000.271.39.2019
  Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC z możliwością podłączenia RID-20
 10. R0AP0000.271.56.2019
  Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2012-12-12 10:56