Rzeczpospolita Polska

Roboty budowlane

 1. R0AP0000.271.68.2019
  Zaprojektowanie i wybudowanie Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Inwestycja wchodzi w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. R0AP0000.271.70.2019
  Nadbudowa budynku A2 o pomieszczenie magazynu odczynników chemicznych dla Katedry Chemii, ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 3. R0AP0000.271.49.2019
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH DO ROWU w trybie zaprojektuj i wybuduj
 4. R0AP0000.271.57.2019
  Zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż platformy stalowej z korytami kablowymi i zabezpieczeniami BHP na dachu budynku C-1 (strona zachodnia – Geodezja, ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu) umożliwiającej montaż dodatkowych anten GNSS lub innych przyrządów geodezyjnych, w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej”, umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00
 5. R0AP0000.271.53.2019
  Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego nr 319 na potrzeby Laboratorium Biotechnologii Roślin w budynku C2 „Melioracji”, pl. Grunwaldzki 24 we Wrocławiu
 6. R0AP0000.271.63.2019
  Przebudowa i remont dachu wraz z ociepleniem lukarn (od zewnątrz) budynku hotelowego na terenie Centrum Edukacyjno – Rozwojowego w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87 we Wrocławiu.
 7. R0AP0000.271.64.2019
  Remont części pomieszczeń oraz wymiana tablic bezpiecznikowych w 10 pokojach w DS. RAJ przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu
 8. R0AP0000.271.45.2019
  Budowa wiaty gospodarczej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Swojec”
 9. R0AP0000.271.33.2019
  ROZBIÓRKA CZĘŚĆI BUDYNKU S-6 (Stolarnia)
 10. R0AP0000.271.37.2019
  Przebudowa i remont kapitalny, wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia, wiaty nr 2 na maszyny oraz wykonaniem termoizolacji ściany po rozbiórce części budynku S-6 na terenie RZD SWOJEC
 11. R0AP0000.271.34.2019
  Przebudowa i remont dachu wraz z ociepleniem lukarn (od zewnątrz) budynku hotelowego na terenie Centrum Edukacyjno – Rozwojowego w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87 we Wrocławiu.
 12. R0AP0000.271.17.2019
  Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt wraz z wyposażeniem wbudowanym na stałe i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 13. R0AP0000.271.13.2019
  Zaprojektowanie i Wybudowanie Centrum Produktu Regionalnego wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz wyposażeniem montowanym na stałe, a także zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałego budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja wchodzi w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-10 08:49