Rzeczpospolita Polska

Usługi

 • R0AP0000.271.62.2019
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria, którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 3 części
 • R0AP0000.271.61.2019
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 4 części.
 • R0AP0000.271.42.2019
  Usługi porządkowe w budynkach Instytutu Inżynierii Rolniczej
 • R0AP0000.271.54.2019
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 9 części.
 • R0AP0000.271.50.2019
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia o tematyce Warsztatów z zarządzania laboratoriami dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarządzanie grupą badawczą dla studentów III stopnia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy POWR.03.05.00-00-Z082/17-00) z podziałem na 6 części.
 • R0AP0000.271.52.2019
  Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie: Przebudowy dróg, placów manewrowych, okólników, odwodnienia okólników i odprowadzenia wód opadowych z dachów, remontu ogrodzenia oraz remontu wiaty na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr w Radomierzu.”
 • R0AP0000.271.38.2019
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów na terenie obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Pawłowicka 87-89, 101
 • R0AP0000.271.46.2019
  Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w Krytej Pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ul. Chełmońskiego 43a.
 • R0AP0000.271.35.2019
  wdrożenie systemu w ramach zadania 10 projektu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” - realizacja usługi polegającej na budowie i wdrożeniu systemu składającego się z 7 modułów, tj.: zarządzanie awariami, zarządzanie remontami i inwestycjami, elektroniczny katalog sprzętu, elektroniczna biblioteka dokumentacji, nieruchomości oraz książka obiektu, zarządzanie laboratoriami, zarządzanie wydrukami.
 • R0AP0000.271.55.2019
  Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji (Szampania) dla 41 osób, w ramach operacji pn. „ W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
 • R0AP00000.271.67.2019
  Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię) dla 30 osób, w ramach operacji pn. „ W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data opublikowania:
2009-02-10 08:49
Data ostatniej aktualizacji:
2015-08-26 13:14