Rzeczpospolita Polska

RAP/63/2008

przetarg nieograniczony na usługę przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności oraz programem funkcjonalno-użytkowym do projektu dotyczącego budowy Centrum Geo-Info-Hydro przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w r

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 59.54 KB
2010-12-30 22:13
ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 56.09 KB
2010-12-30 22:13
specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik PDF, 173.06 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 1 do SIWZ - wytyczne do SW plik PDF, 166.24 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 1a do SIWZ - instrukcja do wypełnienia formularza plik PDF, 592.65 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy plik PDF, 76.35 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 66.13 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 64.49 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług plik PDF, 125.00 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy plik PDF, 69.36 KB
2010-12-30 22:13
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-13 09:25