Rzeczpospolita Polska

przetargi zakończone: lipiec - grudzień 2008

 1. RAP/63/2008
  przetarg nieograniczony na usługę przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności oraz programem funkcjonalno-użytkowym do projektu dotyczącego budowy Centrum Geo-Info-Hydro przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w r
  1. załącznik nr 1b do SIWZ - założenia do PFU
 2. NBG 040-250/2008 - przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych w 2009 roku dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 3. NA-P/104/2008
  przetarg ustny na sprzedaż maszyn rolniczych będących na stanie inwentarzowym Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
 4. NA-P/37/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę inkubatora C02 dla Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 5. NA-P/39/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego ultrasonografu dla koni z głowicą (echokardiograf weterynaryjny) dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 6. NA-P/40/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę maszyn rolniczych dla potrzeb Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Swojec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 7. NA-P/42/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej dla Katedry Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 8. NA-P/43/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem do ładowacza (dopuszcza się rok produkcji 2007) dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
 9. NA-P/44/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej dla Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 10. NA-P/45/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego jednoobiektowego aparatu cyfrowego, lustrzanki wraz z osprzętem dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 11. NA-P/47/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę systemu do frakcjonowania materiału biologicznego w układzie otwarto-zamkniętym - wirówka dla Katedry Biochemii Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 12. NA-P/48/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 13. NA-P/49/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wytrząsarki inkubowanej z chłodzeniem wraz z osprzętem dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 14. NA-P/50/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dwuwiązkowego UV-Vis dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 15. NA-P/51/2008
  postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników do cytometru przepływowego FACS FAKS Calibur firmy Be et on Dickinson dla Zakładu Hodowli Drobiu oraz testów do badań dla Zakładu Prewencji i
 16. NA-P/52/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru o zakresie widma 190-1100 nm dla Katedry Budownictwa i Infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 17. NA-P/53/2008
  postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników oraz materiałów do biologii molekularnej dla Katedry Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 18. NA-P/54/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę maszyn i aparatury badawczej i pomiarowej
 19. NA-P/55/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę kolektora frakcji przystosowanego do chromatografii kolumnowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 20. NA-P/56/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego dla Rolniczych Zakładów Doświadczalnych w Swojcu
 21. NA-P/57/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego dla Katedry Biotechnologii i Technologii Żywności
 22. NA-P/58/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę ręcznego odbiornika GPS z Windows Mobile w wersji minimum 5.0 dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 23. NA-P/59/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę lamp operacyjnych jednoogniskowych do sal zabiegowych - 6 kompletów dla Katedry i Kliniki Chirurgii
 24. NA-P/60/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę komory z pionowym przepływem laminarnym II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 25. NA-P/61/2008
  postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na automatyczny podajnik próbek WATERS M717 PLUS z oprogramowaniem Empower 2 Personal SS
 26. NA-P/62/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę szklanego reaktora procesowego dla Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 27. NA-P/63/2008
  1. załącznik nr 6C do SIWZ - opis techniczny
 28. NA-P/64/2008
  1. projekt wykonawczy
 29. NA-P/65/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wyparki rotacyjnej, sterylizatora oraz dygestorium dla Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 30. NA-P/66/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wirowek laboratoryjnych z chłodzeniem - szt. 3 dla Katedry Biotechnologii i Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 31. NA-P/67/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wirówki z systemem chłodzenia wraz z rotorami oraz aparatu do hydrolizy tłuszczu dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 32. NA-P/68/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego w siedzibie zamawiającego
 33. NA-P/70/2008
  przetarg nieograniczony na dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 34. NA-P/71/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do PCR oraz elektroforezy DNA dla Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 35. NA-P/72/2008
  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę autosamplera do posiadanego chromatografu firmy Agillent dla Katedry Chemii
 36. NA-P/72/2008
  postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę autosamplera do posiadanego chromatografu Agillent
 37. NA-P/73/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę i instalację aparatury laboratoryjnej dla Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 38. NA-P/74/2008
  przetarg ustny na sprzedaż maszyn rolniczych będących na stanie inwentarzowym Stacji Badawczo Dydaktycznej w Radomierzu
 39. NA-P/75/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i dygestorium szt. 1 dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 40. NA-P/76/2006
  przetarg nieograniczony na dostawę dwóch odbiorników satelitarnych RTK (w tym 1 odbiornik GPS oraz 1 odbiornik GNSS), dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 41. NA-P/77/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę hamowni podwoziowej z oprogramowaniem dla laboratorium diagnostyki w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 42. NA-P/78/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę kamery termograficznej dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 43. NA-P/80/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia w cieczy dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 44. NA-P/81/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wyparek rotacyjnych i pomp próżniowych (szt. 2) dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 45. NA-P/82/2008
  przetarg niegraniczony na dostawę spektrofotometru UV-Vis z modułem Peltiera dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 46. NA-P/83/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie interaktywnych zestawów dydaktycznych szt. 12 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 47. NA-P/85/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę bioreaktora mieszadłowego z oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 48. NA-P/86/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę młynka do mielenia zdrewniałych roślin dla Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 49. NA-P/87/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 50. NA-P/88/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę hamowni podwoziowej z oprogramowaniem dla laboratorium diagnostyki w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 51. NA-P/93/2008
  przetarg nieograniczony na rozbudowę szkieletowej sieci komputerowej w rejonie kampusów Plac Grunwaldzki i Biskupin - dostawa urządzeń sieci komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 52. NA-P/95/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wag laboratoryjnych szt. 5 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 53. NA-P/96/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę wirówek laboratoryjnych szt. 3 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 54. NAP/79/2008 - przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 55. RAP/12/2008
  1. SIWZ wraz załącznikami od 1 do 6
  2. załącznik nr 11 do SIWZ - wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  3. załącznik nr 7 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy
  4. załącznik nr 7 program funkcjonalno-użytkowy
 56. RAP/13/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę energii cieplnej siecią ciepłowniczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy
 57. RAP/17/2008
  1. załącznik nr 8 do SIWZ - plan sytuacyjny
  2. załącznik nr 9 do SIWZ - decyzja nr 768
  3. załącznik nr 9a do SIWZ - decyzja nr 41
 58. RAP/21/2008
  1. załącznik nr 9 do SIWZ - decyzja - pozwolenie na budowę
 59. RAP/22/2008
  1. załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar elektryczny
 60. RAP/24/2008
  1. załącznik nr 15 do SIWZ - szkic roboczy - układ pomieszcz
  2. załącznik nr 15 do SIWZ - szkic roboczy - układ pomieszczeń
 61. RAP/25/2008
  1. załącznik nr 8 do SIWZ - ekspertyza techniczna
 62. RAP/27/2008
  przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) w DS ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu
 63. RAP/29/2008
  przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ratownictwa wodnego w krytej pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 43 w okresie dwóch lat od zawarcia umowy
 64. RAP/30/2008
  1. załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar_rob.sanit. - obora-hol dolny
 65. RAP/31/2008
  przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych obór na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
 66. RAP/32/2008
  przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia pól uprawnych Katedry Ogólnej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na ul. Wschodniej 68 we Wrocławiu
 67. RAP/33/2008
  przetarg nieograniczony na remont sali IM w budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24
 68. RAP/35/2008
  1. załącznik nr 8 do SIWZ - plan sytuacyjny
  2. załącznik nr 9 do SIWZ - decyzja nr 768
  3. załącznik nr 9a do SIWZ - decyzja nr 41
 69. RAP/36/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę energii cieplnej siecią ciepłowniczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 70. RAP/37/2008
  przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Katedry Matematyki nr: 401, 402, 403, 404, 405, 405 A, 406, 408 - biblioteka z przedsionkiem, 409, 410/411 oraz korytarz Katedry w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwa
 71. RAP/38/2008
  przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Asystenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Pautscha 5/7
 72. RAP/39/2008
  1. załącznik nr 12 do SIWZ - przedmiar robót sieci i przyłącza wody zimnej
  2. załącznik nr 26 do SIWZ - zestawienie stali - rys. nr 9
 73. RAP/40/2008
  przetarg nieograniczony na badania z zakresu medycyny pracy: wstępne, okresowe, kontrolne 650 osób - pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w okresie 1 roku od zawarcia umowy
 74. RAP/41/2008
  1. załącznik nr 9 do SIWZ - rysunek sytuacyjny
 75. RAP/46/2008
  1. załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót sanitarnych
 76. RAP/47/08
  przetarg nieograniczony na: 1) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności o dofinansowanie projektu: pt. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego na terenie Zakładów Doświadczalnyc
 77. RAP/48/2008
  1. załącznik nr 13 do SIWZ - specyfikacja rob.i nstal. sanitarnych
 78. RAP/50/2008
  1. załącznik nr 1c do SIWZ - rysunki
 79. RAP/53/2008
  przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Asystenta Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu
 80. RAP/54/2008
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 81. RAP/55/2008
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę papieru toaletowego oraz ręczników papierowych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 82. RAP/56/2008
  przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, kancelaryjnego, fotograficznego, rolek faksowych, folii oraz kalki kreślarskiej na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 83. RAP/60/2008
  przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla emerytów i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 84. RAP/62/2008
  przetarg nieograniczony na usługę przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności oraz programem funkcjonalno-użytkowym do projektu dotyczącego budowy Centrum Geo-Info-Hydro przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w r