Rzeczpospolita Polska

NBG 040-250/2008 - przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych w 2009 roku dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 38.80 KB
2010-12-30 22:13
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 44.81 KB
2010-12-30 22:13
ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 99.79 KB
2010-12-30 22:13
specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik PDF, 164.90 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 1a do SIWZ - wykaz czasopism-arkusz kalkulacyjny arkusz Excel, 45.00 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy plik PDF, 105.18 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 59.70 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 55.62 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw plik PDF, 86.02 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy plik PDF, 94.37 KB
2010-12-30 22:13