Rzeczpospolita Polska

NA-P/1/2008

przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej

ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 71.65 KB
2010-12-30 22:14
ogloszenie o udzieleniu zamówienia plik PDF, 67.90 KB
2010-12-30 22:14
specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik PDF, 182.72 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 1 do SIWZ - oferta plik PDF, 62.38 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 69.54 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz sprzętu i aparatury plik PDF, 57.03 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 4 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny 1 plik PDF, 44.25 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 4a do SIWZ - arkusz kalkulacyjny 2 plik PDF, 64.31 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy plik PDF, 98.07 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 6 do SIWZ - doświadczenie wykonawcy plik PDF, 69.66 KB
2010-12-30 22:14
zawiadomienie o wyborze oferty plik PDF, 120.19 KB
2010-12-30 22:14