Rzeczpospolita Polska

RAP/30/2008

przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń obory i holu dolnego w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47

informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 42.29 KB
2010-12-30 22:14
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 23.79 KB
2010-12-30 22:14
ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 80.75 KB
2010-12-30 22:14
SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 4 plik PDF, 193.64 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 11 do SIWZ - STWiOR plik PDF, 63.90 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy plik PDF, 107.74 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 6 do SIWZ - sposób obliczania ceny ofertowej plik PDF, 48.61 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 7 do SIWZ - tabela elementów scalonych plik PDF, 30.21 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót elektr. plik PDF, 56.34 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót bud. plik PDF, 64.77 KB
2010-12-30 22:14