Rzeczpospolita Polska

RAP/35/2008

przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń Kliniki Chorób Koni Psów Kotów we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47 - etap II

informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 49.77 KB
2010-12-30 22:14
informacja nr 2 dla wykonawców plik PDF, 38.09 KB
2010-12-30 22:14
informacja nr 3 dla wykonawców plik PDF, 36.77 KB
2010-12-30 22:14
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 36.76 KB
2010-12-30 22:14
ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 80.35 KB
2010-12-30 22:14
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 4 plik PDF, 193.37 KB
2010-12-30 22:14
załącznik 41 do SIWZ - przedmiar instalacje sanitarne plik PDF, 191.26 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacja bud. plik PDF, 88.65 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 11 do SIWZ - specyfikacja elektr. plik PDF, 129.33 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 12 do SIWZ - specyfikacja sanit. plik PDF, 119.27 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 13 do SIWZ - rzut poddasza plik PDF, 609.31 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 14 do SIWZ - architektura rzut plik PDF, 181.08 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 15 do SIWZ - architektura zest. stol. plik PDF, 41.32 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 16 do SIWZ - architektura dach plik PDF, 18.56 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 18 do SIWZ - architektura przekrój plik PDF, 62.54 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 19 do SIWZ - elektr. schemat plik PDF, 656.40 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 20 do SIWZ - elektr. dach plik PDF, 179.71 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 21 do SIWZ - elektr. parter plik PDF, 529.01 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 22 do SIWZ - rzut fundamentów plik PDF, 754.51 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 23 do SIWZ - konstr. parter i dach konstrukcja 1 do 100 A1 plik PDF, 588.09 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 24 do SIWZ - konstr. fundamenty konstrukcja 1 do 100 A2 plik PDF, 212.02 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 25 do SIWZ - konstr. przekrój 1 do 50 A3 plik PDF, 188.94 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 27 do SIWZ - opis archit. plik PDF, 95.99 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 28 do SIWZ - opis elektr. plik PDF, 84.12 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 29 do SIWZ - opis konstr. plik PDF, 429.32 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 30 do SIWZ - opis sanitarny plik PDF, 88.93 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 31 do SIWZ - sanit. rys. 3. rozw. c.o. plik PDF, 218.42 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 32 do SIWZ - sanit. rys. 2. rzut parteru inst. wod.-kan., c.o., went. plik PDF, 456.21 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 33 do SIWZ - sanit. rys. 4. rozwinięcie wody plik PDF, 332.83 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 34 do SIWZ - sanit. rys. 5. profil kanal. sanit. cz. 1 plik PDF, 185.11 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 35 do SIWZ - sanit. rys. 6. profil kanal. sanit. cz. 2 plik PDF, 197.29 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 36 do SIWZ - sanit. rys. 7. profil kanal. sanit. cz. 3 plik PDF, 204.56 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 37 do SIWZ - sanit. rys. 8. profil przył. kanal. deszcz. plik PDF, 181.83 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 38 do SIWZ - rzut poddasza 2 plik PDF, 634.39 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 39 do SIWZ - przedmiar budowlany plik PDF, 81.40 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 40 do SIWZ - przedmiar elektryczny plik PDF, 117.06 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy plik PDF, 109.14 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 5 do SIWZ załącznik nr 6 do SIWZ - sposób obliczenia ceny ofertowej plik PDF, 88.85 KB
2010-12-30 22:14
załącznik nr 7 do SIWZ - tabela elementów scalonych plik PDF, 31.17 KB
2010-12-30 22:14
załacznik nr 26 do SIWZ- konstr. szczegóły 1 do 20 A3 plik PDF, 175.42 KB
2010-12-30 22:14