Rzeczpospolita Polska

RAP/28/2009

przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 3 lat: - pakiet nr I dostawa gazów technicznych i medycznych, - pakiet nr II dostawa gazu płynnego propan do RZD Swojec i Samotwór


plik PDF informacja o wyborze oferty – cześć II plik PDF, 43.92 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF informacja nr 5 dla wykonawców plik PDF, 32.61 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF informacja nr 4 dla wykonawców plik PDF, 34.37 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF informacja nr 3 dla wykonawców plik PDF, 40.06 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF informacja nr 2 dla wykonawców plik PDF, 43.49 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 48.03 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 91.37 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik PDF, 217.33 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 1 do SIWZ – oferta plik PDF, 66.16 KB
2010-12-30 22:15
arkusz Excel załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet I arkusz Excel, 20.00 KB
2010-12-30 22:15
arkusz Excel załącznik nr 1b do SIWZ – Pakiet II arkusz Excel, 17.00 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia plik PDF, 56.43 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz adresów plik PDF, 62.96 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie plik PDF, 114.99 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie plik PDF, 100.50 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw pakiet I plik PDF, 70.81 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 6a do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw pakiet II plik PDF, 70.83 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy pakiet I plik PDF, 118.71 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF załącznik nr 7a do SIWZ – wzór umowy pakiet II plik PDF, 113.95 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Zofia Golińska-Zalewska
Data opublikowania:
2009-09-11 14:42
Data ostatniej aktualizacji:
2009-10-02 14:10