Rzeczpospolita Polska

RAP/160/2010

usługa polegająca na przeprowadzeniu badań dotyczących składu i sekwencji aminokwasów wybranych przeparatów z jaj do realizacji projektu pt: "Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURAy\ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1. nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08.


plik PDF informacja o unieważnieniu postępowania plik PDF, 300.16 KB
2010-12-30 22:17
plik PDF ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik PDF, 218.93 KB
2010-12-30 22:17
plik PDF informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 82.77 KB
2010-12-30 22:17
plik PDF ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 54.76 KB
2010-12-30 22:17
plik PDF specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr nr 1, 1a, 2, 3 plik PDF, 454.15 KB
2010-12-30 22:17
plik PDF załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy plik PDF, 233.53 KB
2010-12-30 22:17
Wytworzył:
Zofia Golińska -Zalewska
Data opublikowania:
2010-12-01 15:53
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-14 14:04