Rzeczpospolita Polska

Dokumenty, akty prawne


Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

Zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych:

  1. Zarządzenie nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku
  2. Zarządzenie nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2017 roku
  3. Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 rok
  4. Zarządzenie nr 108/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 roku
  5. Zarządzenie nr 164/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku
  6. Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 roku

Załączniki do regulaminu zamówień publicznych

plik tekstowy Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia - załącznik nr 1 do regulaminu plik tekstowy, 79.21 KB
2017-04-03 09:14
dokument Word Notatka z udostępnienia dokumentów - załącznik nr 2 do regulaminu dokument Word, 25.50 KB
2017-04-03 09:14
dokument Word Projekt umowy - załącznik nr 3 do regulaminu dokument Word, 38.50 KB
2017-04-03 09:14
dokument Word 2007 Wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do regulaminu dokument Word 2007, 15.94 KB
2018-02-01 11:19
dokument Word 2007 Wzór zestawienia zamówień publicznych w grancie\projekcie naukowo badawczym - załącznik nr 5 do regulaminu dokument Word 2007, 27.22 KB
2018-02-01 11:19
dokument Word 2007 Klauzula informacyjna - załącznik nr 6 do regulaminu dokument Word 2007, 19.85 KB
2019-05-22 12:07

 


 

Regulamin określający zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem

Data opublikowania:
2012-10-23 12:16
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-22 12:08