Rzeczpospolita Polska

Zmiany Regulaminu udzielania zamówień


Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone niżej wymienionymi zarządzeniami:


Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 139/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 182/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 66/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 123/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 145/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu




Data opublikowania:
2012-10-23 11:21
Data ostatniej aktualizacji:
2013-02-26 14:13