Rzeczpospolita Polska

RAP.272.180.2012

Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań p.poż. w budynku głównym UP we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 we Wrocławiu - adaptacja pomieszczenia nr 154 na laboratorium Katedry Chemii

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 274.01 KB
2013-02-08 12:06
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2012-12-10 12:12
Data ostatniej aktualizacji:
2013-02-08 12:08