Rzeczpospolita Polska

RAP.272.37.2014

Dostawa jednoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

plik PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RAP.272.37.2014 plik PDF, 79.88 KB
2014-04-07 14:32
Wytworzył:
Mirosław Łukaszuk
Data opublikowania:
2014-03-24 14:13
Data ostatniej aktualizacji:
2014-04-07 14:34