Rzeczpospolita Polska

DEMONSTRATOR+ Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. Zadania 17: „Badania proteomiczne oraz produkcja surowca farmaceutycznego” oraz zadania 18: „Badanie przedkliniczne surowca farmaceutycznego” projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.

plik PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zap 1.04.2014 plik PDF, 90.43 KB
2014-04-28 10:16
Wytworzył:
Zamieściła: Katarzyna Budzyńska
Data opublikowania:
2014-03-25 13:18
Data ostatniej aktualizacji:
2014-04-28 10:29