Rzeczpospolita Polska

RAP.272.26.2014

Dostawa skanera laserowego krótkiego zasięgu dla Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pn.: Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach umowy nr UDA-POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 39.94 KB
2014-04-17 08:28
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2014-04-03 08:07
Data ostatniej aktualizacji:
2014-04-17 08:31