Rzeczpospolita Polska

RAP.272.42.2014

Dostawa paliwa dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: 1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny do zbiorników zamawiającego na stacjach wykonawcy 2. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników stacjonarnych zamawiającego 3. Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Stacji badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 plik PDF, 347.97 KB
2014-05-06 07:57
plik PDF informacja o unieważnieniu postępowania - część 1 plik PDF, 245.77 KB
2014-04-24 10:14
plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 plik PDF, 349.76 KB
2014-04-24 10:14
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2014-04-04 10:56
Data ostatniej aktualizacji:
2014-05-06 08:01