Rzeczpospolita Polska

RAP.272A.1.2014

zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę leków i produktów weterynaryjnych zaplanowanych w kosztach operacyjnych projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.

plik PDF Informacja o zawarciu umowy plik PDF, 277.80 KB
2014-07-17 12:25
Wytworzył:
Katarzyna Budzyńska
Data opublikowania:
2014-05-26 14:52
Data ostatniej aktualizacji:
2014-07-17 12:27