Rzeczpospolita Polska

Zapytania ofertowe

 • R0AP0000.272.16.2019
  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Część nr 1 - Dostaw oprzyrządowania motopompy Część nr 2 - Dostawa linii transportującej wodę Część nr 3 - Dostawa deszczowni szpulowej
 • R0AP0000.272.15.2019
  Dostawa enkapsulatora
 • R0AP0000.272.14.2019
  Dostawa mikroskopu stereoskopowego
 • IDIS0000.272.2.2019.ZBIORTUR
  Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na poprawę jakości wody w, w projekcie „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018). Część nr 2.
 • IDIS0000.272.1.2019.ZBIORTUR
  Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na poprawę jakości wody w zbiorniku, w projekcie „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018). Część 1.
 • R0AP0000.272.12.2019
  Kompleksowe urządzenie do pomiaru cech fizjologicznych i cyfrowego obrazowania roślin wraz z sondą WET-KIT i przepuszczalnomierzem.
 • IODP0000.272.7.2019.NATURA
  Świadczenie usługi cateringowej na terenie gminy Milicz w ramach projektu „Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • R0AP0000.272.13.2019
  Dostawa oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • R0AP0000.272.11.2019
  Przeprowadzenie analizy składowych pływowych wykorzystywanych w redukcji obserwacji multi-GNSS oraz efektów pływowych w szeregach danych GPS, GLONASS i Galileo; analizy wpływu czasowych zmian potencjału grawitacyjnego pozyskanych z misji GRACE oraz SLR względem modeli pływowych, atmosferycznych i oceanicznych; analizy wpływu czasowych zmian potencjału grawitacyjnego (wysokości geoidy) na wyznaczone parametry z rozwiązań opartych o dane GPS, GLONASS i Galileo
 • IODP0000.272.6.2019.NATURA
  Świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz usługi cateringowej w ramach zadania nr 3 projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • R0AP0000.272.10.2019
  Dostawa wody mineralnej w szklanych opakowaniach zwrotnych
 • IODP0000.272.5.2019.NATURA
  Świadczenie usługi cateringowej na terenie gminy Milicz w ramach projektu „Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • IDIK0000.272.6.2019.MSINiN
  zakup i dostawa komponentów systemu nawadniania, niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”
 • IODP0000.272.4.2019.NATURA
  Świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz usługi cateringowej w ramach zadania nr 3 projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • IODP0000.272.3.2019.NATURA
  Świadczenie usługi cateringowej na terenie Mysłakowic w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • IODP0000.272.14.2018.NATURA
  Opracowanie 4 scenariuszy i przeprowadzenie 4 gier terenowych „ZAGRAJ Z NATURĄ” na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00).
 • IDIK0000.272.5.2019.MSINiN
  zakup i dostawa materiału roślinnego - 2 odmian bulw mieczyka (4 800 szt.), niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”
 • R0AP0000.272.9.2019
  Dostawa oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • R0AP0000.272.8.2019
  Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas.
 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu
  Usługa cateringu obejmuje zapewnienie posiłku dla 24 grup uczniów (1 grupa maksymalnie 10 osób), biorących udział w spotkaniach realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” w terminie: kwiecień – czerwiec 2019 r.
 • IDIK0000.272.3.2019.MSINiN
  Zakup i dostawa materiału roślinnego - 2 odmian bulw mieczyka (4 800 szt.), niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny"
 • IDIK0000.272.2.2019.MSINiN
  zakup i dostawa transparentnych tub z tworzywa sztucznego niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”
 • IODP0000.272.7.2018.NATURA
  Świadczenie usługi cateringowej na terenie Krzeszowa w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • IODP0000.272.6.2018 NATURA
  Świadczenia usługi cateringowej na terenie Wrocławia, w trakcie jednodniowych warsztatów w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
 • IDIK0000.272.1.2019.MSINiN
  zakup i dostawa transparentnych tub z tworzywa sztucznego niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”
 • IDIK0000.272.4.INOMEL
  Dostawa trzech sztuk ewaporometru na potrzeby realizacji projektu "Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017).
 • R0AP0000.272.4.2019
  Dostawa wytrząsarek termostatowych z podstawą, platformą aluminiową, zestawem do łączenia oraz matami samoprzylepnymi
 • BDKH0000.45.1.2019
  Kompleksowa usługa restauracyjno-cateringowa polegająca na przygotowaniu oraz dostarczeniu potraw, zapewnieniu obsługi kelnerskiej, serwisu oraz odpowiedniej zastawy stołowej dla gości XIX Międzynarodowego Kongresu Higieny Zwierząt (XIX International Congress of ISAH 2019)
 • B070/0001/2017; 1-2019
  DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I ODCZYNNIKÓW Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1- Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego CZĘŚĆ 2- Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do spektrofotometrii CZĘŚĆ 3 -Dostawa odczynników laboratoryjnych CZĘŚĆ nr 4- Zestaw roztworów do walidacji spektrofotometru
 • MDKW0000.272.9.2018 VALE
  Zakup i dostawa stenów samorozprężalnych do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • MDKW0000.272.7.2018.VALE
  Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • MDKW0000.272.8.2018.VALE
  Zakup i dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • R0AP0000.272.1.2019
  Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu badawczego POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni
 • Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringu
  Usługa cateringu obejmuje zapewnienie posiłku dla 14 grup uczniów i ich opiekunów, biorących udział w zajęciach realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” w miesiącach: styczeń 2019 - sierpień 2019 r.
 • Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringu
  Usługa cateringu obejmuje zapewnienie posiłku dla 6 grup nauczycieli (1 grupa – średnio 6 osób), biorących udział w szkoleniu realizowanym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” w terminie: styczeń – sierpień 2019 r.
 • B070/0001/2017; 4-2018
  Dostawa materiałów laboratoryjnych - CZĘŚĆ 1 Dostawa odczynników laboratoryjnych - CZĘŚĆ 2 Dla Projektu realizowanego w ramach programu LIDER, pn.: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)”.
 • IODP0000.272.5.2018.NATURA
  Świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu wynajmu sal konferencyjnych oraz usługi cateringowej i noclegowej w ramach zadania nr 2 projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00).
 • MDKW000.272.6.2018.VALE
  Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • MDKW000.272.5.2018.VALE
  Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • IDIK0000.272.32.2018.MSINiN
  zakup i dostawa materiałów budowlanych i nawodnieniowych niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.3.INOMEL
  dostawa urządzenia do pomiaru stanów wód gruntowych na potrzeby realizacji projektu "Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.2.INOMEL
  dostawa systemu do pomiaru wilgotności gleby na potrzeby realizacji projektu "Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017)
 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu
  Usługa cateringu obejmuje zapewnienie posiłku dla 8 grup uczniów i ich opiekunów, biorących udział w zajęciach realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” w miesiącach listopad i grudzień 2018 r.
 • IDIK0000.272.30.2018.MSINiN
  zakup i dostawa materiałów budowlanych i nawodnieniowych, urządzeń transportowych niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”
 • R0AP0000.272.36.2018
  Dostawa mebli laboratoryjnych do sali ćwiczeń nr 314M
 • IDIK0000.272.1.INOMEL
  Prowadzenie prac naukowo-badawczych w projekcie "Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego"
 • RPDS.10.04.01-02-0017/17-00
  usługi cateringu na potrzeby organizacji 3-dniowych szkoleń dla nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 • IDIK0000.272.28.2018.MSINiN
  wykonanie prac studialnych dotyczących najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych przy uprawie wybranych roślin, w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny " współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • Zapytanie ofertowe - usługi eksperckie R0AP0000.272.34.2018
 • R0AP0000.272.29.2018
  Dostawa urządzeń do pomiarów środowiskowych do projektu pn. "Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspakajający indywidualne potrzeby roślin"
 • R0AP0000.272.32.2018
  wykonywania usług eksperckich polegających na opracowaniu elementów programu inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" w zakresie kompetencji praktycznych (głównie umiejętności i kompetencji społecznych) jako członek Rady Programowej Kierunku w ramach projektu pn. HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" POWR.03.01.00-00-DU74/18
 • IDIK0000.272.27.2018.MSINiN
  dotyczy wykonania prac studialnych oraz współpracy przy organizacji badań związanych z określeniem dynamiki procesu poboru wody przez korzenie roślin w przypadku iniekcyjnego nawadniania, w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny " współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
 • IODP0000.272.3.2018.NATURA.
  Świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu wynajmu sal konferencyjnych oraz usługi cateringowej w ramach zadania nr 3 projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00),
 • R0AP0000.272.28.2018
  Wykonywanie usług eksperckich polegających na opracowaniu elementów programu inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" w zakresie kompetencji praktycznych (głównie umiejętności i kompetencji społecznych) w ramach projektu pn. HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" POWR.03.01.00-00-DU74/18 z podziałem na trzy części
 • IDIK0000.272.26.2018.MSINiN
  Wykonanie badań i eksperymentów związanych z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju systemu korzeniowego wybranych roślin uprawnych, w aspekcie iniekcyjnego nawadniania w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • Nr 01/08/2018 aparat fotograficzny
  Zakup i dostawa aparatu fotograficznego typu lustrzanka + akcesoria
 • MDKW0000.272.2.2018.VALE
  Zakup i dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
 • IDIK0000.272.25.2018.MSINiN
  Wykonanie komponentów programu symulującego ruch wody i substancji chemicznych wywołany iniekcyjnym nawadnianiem i nawożeniem w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.23.2018.MSINiN
  Wykonanie badań i eksperymentów związanych z określeniem przydatności iniekcyjnego nawadniania w celu zapewnienia optymalnych warunków powietrzno wodnych i potencjału wody glebowej w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • 7/API-FAGI/2018
  Dostawa sprzętu pszczelarskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej, umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0126/16-00
 • IDIK0000.272.22.2018.MSINiN
  Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych, elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz armatury elektrycznej i wag niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.21.2018.MSINiN
  Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, ogrodniczych, nawodnieniowych, hydraulicznych i ogrodniczych niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • MDKW0000.272.1.2018.VALE
  Praca w projekcie badawczym "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych"
 • W0I00000.421.1.2018
  Wykonanie wyceny sześciu opatentowanych wynalazków
 • IDIK0000.272.17.2018MSINiN
  Zakup i dostawa nawozów, podłoży oraz środków ochrony roślin niezbędnych do realizacji projektu pt. „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
 • IDIK0000.272.18.2018.MSINiN
  Zakup i dostawa narzędzi ogólnobudowlanych oraz ogrodniczych niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
 • IDIK0000.272.19.2018.MSINiN
  Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, ogrodniczych, nawodnieniowych, hydraulicznych i ogrodniczych niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
 • IDIK0000.272.20.2018.MSINiN
  Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych, elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz armatury elektrycznej i wag niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
 • IDIK0000.272.15.2018MSINiN
  Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych, elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz armatury elektrycznej i wag niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.14.2018MSINiN
  Zakup i dostawa materiałów ogólnobudowlanych, ogrodniczych, nawodnieniowych, hydraulicznych i ogrodniczych niezbędnych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.13.2018MSINiN
  Zakup i dostawa narzędzi ogólnobudowlanych oraz ogrodniczych niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.12.2018MSINiN
  Zakup i dostawa nawozów, podłoży oraz środków ochrony roślin niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.11.2018MSINiN
  Zakup i dostawa różnych materiałów budowlanych oraz ogrodniczych do budowy modeli fizycznych, eksperymentów w projekcie „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.10.2018MSINiN
  Zakup i dostawa narzędzi, w tym narzędzi ogrodniczych i pomiarowych niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • IDIK0000.272.9.2018MSINiN
  Zakup i dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin niezbędnych do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny" (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
 • R0AP0000.272.7.2018
  Usługa zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia multiportalu internetowego opartego na systemie CMS na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wraz z migracją danych z istniejących stron
 • I0DP0000.272.1.2018.EPOS
  dotyczące dostawy i montażu 6 szt. reflektorów SAR w ramach infrastruktury MUSE w ramach zadania nr 9 projektu "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” (umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00)
 • D140/0004/16/02
  dotyczące zakupu usługi konsultacji prawnych oraz usługi konsultacji eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00)
 • B110/0002/16/12
  dotyczące przeprowadzenia analizy porównawczej oraz integracji modeli deformacji skorupy ziemskiej w ramach zadania nr 8 projektu "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” (umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00)
 • D/140/0004/16/01
  dotyczące zakupu usługi konsultacji prawnych oraz usługi konsultacji eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00)
 • B110/0002/16/11
  dotyczące dostosowania UI wersji demonstracyjnej oraz wersji prototypowej systemu oraz sposobu renderingu do wymogów prezentacji danych geofizycznych w ramach zadania nr 10 projektu "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” (umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00)
 • B110/0002/16/10
  Opracowania danych dla potrzeb zasilania systemu GIS 3D opartego na technologii Cesium i i standardzie CityGML w ramach zadania nr 10 projektu "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej” (umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00)
 • W0100000.421.3.2017
  Wykonanie usługi polegającej na wycenie dwóch wynalazków: 1. zgłoszonego do ochrony do UP RP w dnu 14.03.2008 oznaczonego nr P.219973 pt: "Sposób wytwarzania 8-prenylonaringeniny i jej pochodnych" 2. zgłoszonego do ochrony do UP RP w dnu 15.05.2009 oznaczonego nr P.214468 pt."Sposób otrzymywania ksantohumolu" w celu wykonania decyzji o komercjalizacji bezpośredniej
 • R0AP0000.273.32.2017
  Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Zapytanie ofertowe
 • R0AP0000.272.1.18
  Usługa wdrożenia modułu internetowej rejestracji kandydatów w systemie dziekanatowym USOS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringu
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu w podziale na IV części na potrzeby organizacji szkoleń w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/API-FAGI/2018
  dotyczące dostawy sprzętu pszczelarskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej, umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0126/16-00.
 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu na potrzeby organizacji 1-dniowych zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół dolnośląskich w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringu
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu na potrzeby organizacji 3-dniowych szkoleń dla nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringu - postępowanie unieważnione
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu na potrzeby organizacji 3-dniowych szkoleń dla nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu MDKW0000.272.3.2018.VALE „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania okołozastawkowych”
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGU
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu na potrzeby organizacji 3-dniowych szkoleń dla nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • A0T00T00.213.110.2018
  Wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali ćwiczeń sekcyjnych Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR IODP0000.272.2.2019.NATURA
  Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie Kowar w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)
Data opublikowania:
2014-06-12 12:56
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-03 12:50