Rzeczpospolita Polska

RAP.272.71.2014

przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa z podziałem na części: 1. Część nr 1 – Elastograf, 2. Część nr 2 – Zestaw wideoendoskopowy z osprzętem, 3. Część nr 3 – Endoskop do strzyków, 4. Część nr 4 – System Wielomodułowy o możliwości przełączenia różnych sond do badania skóry dla projektu pt.: ”Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.

plik PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1 plik PDF, 404.20 KB
2014-09-24 11:31
plik PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 2, 3, 4 plik PDF, 1.04 MB
2014-09-19 10:03
Wytworzył:
Katarzyna Budzyńska
Data opublikowania:
2014-07-12 22:16
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-24 11:33