Rzeczpospolita Polska

RAP.272.A.13.2014

zapytanie ofertowe na zakup aparatury naukowo-badawczej z podziałem na 3 części: Część nr 1- Zamrażarka niskotemperaturowa, Część nr 2 : a) system do prowadzenia ilościowych reakcji PCR wraz z oprogramowaniem HRM i zestawem startowym, b) termocykler 96-dołkowy z zestawem startowym, c) urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji Część nr 3 – mikroobjętościowy spektrofotometr UV/VIS dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.

plik PDF Informacja o zawrciu umowy Część nr 1 plik PDF, 297.15 KB
2014-10-01 09:09
plik PDF Informacja o zawarciu umowy Część nr 3 plik PDF, 306.51 KB
2014-09-09 11:59
plik PDF Informacja o zawarciu umowy Cz.2 plik PDF, 304.77 KB
2014-09-08 13:18
Wytworzył:
Katarzyna Budzyńska
Data opublikowania:
2014-07-23 14:19
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-01 09:11